ხარ 18 წელს ზევით და ნიკოტინის შემცველი
პროდუქტების მომხმარებელი?